Лектор по македонски јазик | Огласи за Услуги

Лектор по македонски јазик | Огласи за Услуги
Лектор по македонски јазик

Оглас:

Овластен лектор по македонски јазик, врши лекторирање и јазично уредување на секаков вид текстови и документи каде што се бара службена употреба на македонскиот стандарден јазик (текстови, книги, ТВ-презентации и содржини, семинарски и дипломски работи, магистерски или докторски трудови, медицински упатства, прирачници, брошури, законски прописи и акти, секаков вид списанија, како и сите видови преводи). Цената е според договор во зависност од обемот на материјалот и рокот за којшто треба да се сработи. На ваше барање ќе добиете уверение за положен испит за лектор заверено на нотар и изјава дека текстот е лекториран со печат и потпис.

Контакт:

Обjавено од: петре
Posaljite Email: Контактирај
Прегледан:368
Истекува: 30.05.2020 (оште 52 дни)
Објавен: 02.12.2019Предходни

Следна

Подобни огласи Огласи од този човек Контактирај
 Slicni oglasi za pretragu