TAXI STARA PAZOVA – 0649002229 | Огласи за Разно

TAXI STARA PAZOVA – 0649002229 | Огласи за Разно
TAXI STARA PAZOVA – 0649002229

Оглас:

Taxi Stara Pazova
Branka Radi?evi?a 1,
Stara Pazova 22300
064 9002229

Ve? dugo godina vr?i usluge prevoza po apsolutno najboljim profesionalnim standardima.

Za va?e potrebe ima maksimalno razumevanje i apsolutnu posve?enost, ?elim da izadjem u susret svim Va?im ?eljama i zahtevima.

Diskrecija, udobnost, sigurnost preduslov su Va?eg bezbednog i kvalitetnog putovanja.

Posedujem vi?egodi?nje iskustvo u pru?anju taxi prevoza doma?im i stranim klijentima.

Va?e je samo da kontaktirate Taxi Stara Pazova na 0649002229

USLUGE:

- Prevoz u lokalu u lokalu
- Zakazivanje vangradskih vo?nji na celoj teritoriji Srbije
- Prevoz do aerodroma Nikloa Tesla
- Prevoz u instranstvo


Moje su usluge su namenjene svima. Mogu Vas odvesti do mesta va?eg sastanka i po potrebi sa?ekati i vratiti nazad. Ukoliko putovanje traje du?e od 24h, mogu prenociti u mestu sastanka i vratiti vas nazad kad budete ?eleli. ?ekanje i no?enje se napla?uju po posebnim tarifama.


Prevoz do aerodroma obuhvata prevoz od ili do aerodroma, kao i mogu?nost prevoza klijenta do aerodroma sa povratkom u grad. ?ekanje klijenta kojima kasni avion ne napla?ujemo!


Usluge obavljamo na teritoriji republike Srbije kao i vo?nje van granica. Cene me?unarodnog prevoza se mogu uve?ati se za tro?kove izdavanja viza, kao i druge tr?kove takvu vrste transfera.

Taxi Stara Pazova
Бранка Радчевића 1
Стара Пазова 22300
064 9002229

Контакт:

Обjавено од: linkbilding987
Posaljite Email: Контактирај
Прегледан:226
Истекува: 17.11.2020 (оште 19 дни)
Објавен: 21.05.2020Предходни

Следна

Подобни огласи Огласи од този човек Контактирај
 Slicni oglasi za pretragu